Πήλινη πιατέλα ζωγραφισμένη.

Πήλινη πιατέλα ζωγραφισμένη.