Τα σχόλια έχουν κλείσει για αυτή την δημοσίευση.

Νούφαρα από γυαλί

Νούφαρα από γυαλί.

Εγκαινιάζουμε μια νέα κατηγορία. Το γυαλί.

Ευχαριστούμε τον Κώστα Σκίπη για την φωτογραφία του με τα νούφαρα από γυαλί.

Τα σχόλια είναι κλειστά.