Πορτατίφ σε vintage style. Decoupage στο καπέλο με ριζόχαρτο.

Πορτατίφ σε vintage style. Decoupage στο καπέλο με ριζόχαρτο.

Πορτατίφ σε vintage style. Decoupage στο καπέλο με ριζόχαρτο.

Πορτατίφ σε vintage style. Decoupage στο καπέλο με ριζόχαρτο.